پروژه قالب استمپینگ کار شده با سالید ورک

پروژه قالب استمپینگ کار شده با سالید ورک

پروژه قالب استمپینگ کار شده با سالید ورک

پروژه قالب استمپینگ کار شده با سالید ورک

 

قالب استمپینگ با نرم افزار مدلسازی سه بعدی سالید ورک کار شده و به صورت رایگان در این پست در خدمت عزیزان قرار می گیرد. این پروژه حاوی 25 فایل تک تک قطعات با فرمت قابل ویرایش sldprt و یک فایل مونتاژ مجموعه با فرمت sldasm است.همچنین پروژه با دو فرمت x-tو step نیز ذخیره شده است جهت استفاده در سایر نرم افزار های سه بعدی

فرمت فایل ها : sldprt , sldasm

نرم افزار مورد استفاده: solid works