راهنمای نصب آیفون

راهنمای نصب آیفون

راهنمای نصب آیفون

راهنمای نصب آیفون

فایل PDF

59 صفحه

 

قبل از شروع به سیم بندی بهتر است با انواع اتصلات آشنا شوید:

اتصالات پنل:
A : (خروجی) انتقال صدا از پنل به گوشی
B : (ورودی) انتقال صدا از گوشی به پنل
C : سیم مشترک
D : صدای زنگ
+ و _ : تغذیه 12 ولتی مدار صوت

اتصالات گوشی صوتی:
A : (ورودی) انتقال صدا از پنل به گوشی
B : (خروجی) انتقال صدا از گوشی به پنل
C : سیم مشترک
D : صدای زنگ
E و F : دوسر کلید درب بازکن

اتصالات تغذیه SFF706/2 :
~12~ : 12 ولت متناوب (AC) جهت تغذیه قفل و چراغهای پشت پنل
+ و _ : 12 ولت مستقیم (DC) جهت تغذیه مدار صوت